Eti Elektrometalurji’ye Odoo’dan Bütünleşik Çözüm

Projet Yazılım ve Danışmanlık A.Ş., Anıl Tan Sağır

Eti Elektrometalurji A.Ş, 1958 yılında Fethiye'den çıkarılan ve yine aynı tesiste zenginleştirilen krom cevherinin değerlendirilmesi amacıyla Fransız Pechiney - Compadec Group ve dönemin Kamu İktisadi Kuruluşu Etibank ortaklığı ile, 1958 yılında, Antalya'da kurulmuştur. Pechiney-Compadec Group, hisselerini 1970 yılında Etibank'a devretmiş ve şirketimiz 2000 yılına kadar ETİ Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdürmüştür. 2000-2004 yılları arasındaki Başbakanlık Özelleştirme İdaresi kararıyla, hisseleri Aksu Madencilik ve Sarp İnşaat gruplarına devredilerek anonim şirket yapısıyla, DIN EN ISO 9001:2008-2015 kalite yönetim standartlarıyla madencilik ve metalurji faaliyetlerini sürdürmektedir. 


ETİ, Muğla'ya bağlı Fethiye ve Göcek bölgesinde, ruhsatı kendisine ait 7 ayrı krom sahasında madencilik faaliyetlerini sürdürmektedir. Zenginleştirme, cevher üretimi ve geri kazanım tesislerinden oluşan krom cevheri üretimi, ETİ'nin maden üretim ve hammadde olan kuvarsit cevherini, Antalya'ya bağlı Alanya ve Gazipaşa'da bulunan ve yine kendisine ait olan sahalarda üretmektedir. Türkiye'nin tek 'Düşük Karbonlu Ferrokrom' ve 'Ferrosilikokrom' üretimi, Antalya limanı, Antalya uluslararası havalimanı gibi Türkiye'nin en önemli lojistik ve ulaşım merkezlerine yakın mesafada kurulu, ETİ'nin Antalya tesislerinde gerçekleşmektedir. 


Eti Elektrometalurji A.Ş, Türkiye'nin En Çok İhracat Yapan 500 kuruluşu ve Türkiye'nin en büyük 1000 Sanayi Kuruluşundan biridir.Eti Elektrometalurji A.Ş'nin faaliyet gösterdiği alanlar (metalurji ve madencilik) göz önünde bulundurulduğunda, operasyon yönetimi zor ve disiplinli olunması gereken bir konudur. Her şeyin açık, şeffaf ve ölçülebilir olması gerekmektedir. Departmanların birbirleri ile iletişimi oldukça kuvvetli olması gerekmektedir. Tüm operasyonel süreçlerin kayıt altına alınması ve tek bir yerden yönetilmesi gerekmektedir. İşte Eti Elektrometalurji tam olarak bu nedenlerden böyle bir ERP yazılım arayışı içine girdi ve bu süreçte Odoo ile tanıştı. 


Odoo'dan önce Eti Elektrometalurji A.Ş'de bütünleşik bir sistem kullanılmıyordu. Özellikle kurumsal satın alma konusunda oldukça büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Örneğin teklif takibi yapılamıyordu ve sipariş edilen ürünün ne zaman depoya giriş yapacağı kesin olarak bilinmiyordu. Satış birimi bir ürünün satılması için gereken tüm evrakları (müşteri faturası, matbu, satış teklifi) manuel olarak hazırlıyordu ve bunun için Muhasebe ile Satış departmanı arasında oldukça fazla trafik söz konusuydu. Madencilik ve Metalurji alanlarında faaliyet gösteren bir şirketin olmazsa olmazı Kalite departmanı tüm işlemleri Excel üzerinden takip etmesi ve manuel olarak oluşturulması gerekiyordu. Kalite departmanı çalışanları kalite kontrol analizlerini Excel üzerinden kendi bilgi ve tecrübeleriyle oluşturuyor, oluşturulan dosyalar paylaşılmadığı taktirde oluşturan kişinin bilgisayarında kalıyor, ortak bir dosyadan ilerlenemiyordu. Bu da departmanlar arası kopukluğa neden oluyor, operasyonların işleyişine ket vuruyordu. 


Bu problemleri bütünleşik ve tek bir platform ile çözmek adına Eti Elektrometalurji Odoo ile çalışmaya karar verdi. Uygulama süreci 2 ay gibi kısa bir sürede hızlıca gerçekleşti. Odoo'nun resmi partneri Projet'in çalışanları her bir departman ile birebir ilgilendi. Dolayısıyla hızlı ve kolay bir geçiş oldu. Şirket çalışanları 2 ay gibi kısa bir sürede yazılıma uyum sağladılar ve iş yapış tarzlarını ona göre şekillendirdiler. 


Eti Elektrometalurji A.Ş Odoo'ya geçtikten sonra operasyonel iş süreçlerinde, iş verimliliğinde ve şirket içi uyumda adeta bir devrim yaşadı. Satış birimi önceden manuel olarak hazırladığı birçok raporu artık hızlı ve kolay bir şekilde sistemden alabiliyor. Bu durum Satış departmanına olduğu kadar Muhasebe departmanına da büyük kolaylık sağladı. Satış raporlarının sistemden otomatik olarak çekilebiliyor olması Satış departmanı ile Muhasebe departmanına haber verilmesi gerekiyordu. Bu fazladan bir efor harcamak demekti ve verimliliği son derece kötü bir şekilde etkiliyordu. Odoo ile tüm satış ve satın alımlar tek bir çatı altında toplandı ve tüm birimler anlık takip yapar oldu. Satış ve Satın Alma süreçleri genel olarak daha şeffaf, anlaşılır ve hesap verilebilir oldu. Örneğin ürünün alımı sırasında hangi firmalar ile görüşüldüğü ve ürünün depoya ne zaman giriş yaptığı anlık olarak takip edilebilir oldu. Birimler arası iş süreçleri aktif hale geldi. Örneğin satış siparişi oluşturulduğunda irsaliye de otomatik oluşuyor, dolayısıyla Muhasebe artık tek tek manuel olarak sisteme veri girişi sağlamak yerine bunların yalnızca kontrollerini sağlıyor. Birimler arası iş süreçlerin uyumlu hale gelmesi Muhasebe'nin sırtındaki yükü büyük ölçüde hafifletti. 


Odoo'nun en büyük özelliklerinden biri olan bütünleşik yapısı Eti Elektrometalurji A.Ş'ye birimlerinin uyumlu çalışmasını, iş verimliliğin artmasını ve operasyonların akıcı hale gelmesini sağladı. Odoo'ya geçildikten sonra şirkette satıştan başlayan süreç muhasebede faturanın kesilmesinden, malın fiziksel çıkışına ya da üretimine kadar bütünleşik hale geldi. Odoo ile gün içinde gerçekleşen telefon trafiği dijital takip ile kesildi. Şirket ile ilgili tüm veriler kayıtlı hale geldi ve fiziksel takip sistemi üzerinden takibe döndü. Artık Eti Elektrometalurji A.Ş'de yetki dahilinde herkes görmek istediği verileri açık bir şekilde görebilmektedir. Odoo ile birimler arası barış ve huzur sağlandı, koordinasyon ve iletişim güçlendi.Projet Yazılım ve Danışmanlık A.Ş.
En fazla 4 ürünü karşılaştırabilirsiniz.