Yardım Talebi

Müşteri Memnuniyeti

Son 7 gün
Son 30 gün
Son 3 Ay
Son Geri Bildirimler
Fatura işlem kaydı hk. (#47209) Banka Ekstresi Yükleme (#47212) ABONELİK FATURA HATIRLATMASI HK. (#47186) Geçmiş tarihli işlemlerde Döviz Kuru otomatik güncellenmiyor (#47187) erp.sares.com yönlendirmesi (#47160) 2020 mizan alırken kapanış işlemlerini de dahil etmesi (#47180) Fatura bilgileri hk. (#47175) Açıklama kısmında ürünün lot veya seri numaraları geliyorken şuan kesilen ürünlerin tamamı açıklama kısmına taşınıyor (#47179) E-Fatura üzerinden Müşteri Satınalma sip bilgileri gelmiyor (#47176) Vinzo Teklif Çıktısı Çeviriler (#47172) irsaliyede birim fiyatlar gözükmemeli (#47169) Kullanıcı bilgi güncellemesi (#47167) müşteri kodu hakkında (#47165) E-defter gönderimde hata mesajı (#47159) Yetki (#47158) Çıktılardaki Çeviriler (#47091) Mükerrer Fason İşçilik Kalemleri (#47154) Faturalandırma Kuralı Hkk. (#47153) Personel izin taleplerinin onaylanmasında hata (#47117) İçe Aktarma Uyumsuzluğu (#47131) Fatura alanında yapılan arama ikonuna seçenek ekleme (#47123) kayıt mevcut değil hatası (#47112) İndirilecek KDV (#47088) vedop sorgulama sistemi (#47072) Teklif Onayı (#47067) İhracat E-Fatura İptal Hatası (#47060) e defter yükleme (#47056) Dosya Aktarım Hatası Hk. (#47048) Proje - Görev Atamasında mail/mesaj gelmemesi (#47049) İhracat Evrak Seti düzenleme (#47042) Sistem güncellemesi sonrası hatalar ve eksikler hk. (#47027) Evla Demo Ortam (#47026) Test Ortamında Depo Arşivleme Sorunu (#47030) Konsinye Faturalama Modül Hk. (#47000) Çoklu şirket sorunu (#47019) Kullanıcı yetkisi (#47001) PDKS ZKTECO Modül yükleme (#46998) YENİ KULLANICI TALEBİ (#46995) Satış teklifi hazırlama ekranında maksimum satır sayısı (#46994) KULLANICI YETKİLENDİRME (#46996) Faturalaştırılamayan İrsaliyeler (#46987) düzeltme (#46991) Varyantlı yapı fiyatları (#46978) VKN/TCKN bir e fatura kullanıcısına aittir hatası (#46979) İrsaliyeler Üzerinde Artikel Sütunu (#46970) 17 temmuz 2020 EUF2020000000556 nolu  Esbaş Faturası  (#46960) Mail gonderimi (#46953) Maliyet Uyarısı Hk. (#46862) Şirket ön tanımı (#46932) İngilizce teklifte Türkçe kelime (#46937) ELVA çalışanlarının Vinzo çıktılarını görebilmesi hk. (#46929) varyant seçimi (#46925) Adres hatası (#46924) Fatura Tarihi ve Serisi Kontrolü Hk.  (#46893) Satış Siparişi Çıktı düzenleme (#46909) İrsaliye ve fatura listeleri görüntüleme (#46872) İlke AYDEMİR - Banka Ekstreleri excel aktarımı (#46868) Tevkifatlı Fatura Hk. (#46879) Talep Miktarının Listede Görünmesi (#46866) Fatura Hatası (#46856) Müşteri iade ve red faturaları hakkında (#46833) Fatura onaylama işleminde yetkilendirme (#46834) Portal sisteminde kayıtlı bilgilere erişilemiyor (#46600) Müşteri kredibiliteleri (#46731) Ek fatura numaratiği (#46847) Parçalı Sevkiyat Faturaları (#46825) Büyük Defter Rapor Hk. (#46823) Teklif Revizyon Yapısı (#46800) FATURA ONAY SİSTEMİ (#46601) Fatura düzenlenemiyor. (#46603) Bug bildirim (Onarim Faturalandirma) (#46761) Trplus faturadaki logunun değişimi (#46813) Packing List çıktısı (#46824) Commercial Invoice çıktısı üzerinde iyileştirmelere ek  (#46802) Elva Teklif Çıktısına Fligran Eklenmesi (#46784) Test Ortamı Yedek Döndürme (#46795) E-Fatura & E-Arşiv Fatura & E-İhracat Fatura Çıktı (#46563) VKN olmayan kontak için teklifin siparişe dönüştürülememesi (#46782) kişi kayıt bilgi güncellemesi hk. (#46663) Alım Faturası Şablon içe Aktarma (#46708) Çek Ödeme makbuzunda bilgi eksikliği (#46750) Banka Senkranizasyonlarında hata mesajı  (#46762) E-fatura hata başarısız durumları (#46733) Rapor tasarımlarında ürün isimlerinde türkçe veya ingilizce (#46629) Eti Sipariş Onay Formu Düzenleme (#46745) Yetkilendirme Hakkında (#46709) Muhasebe işlemleri (#46701) JetCheckout PayNet aktivasyon (#46691) 2020 Açılışında yevmiye kayıtlarını birleştirme (#46706) Websitesi modülünde fiyat listeleri (#46692) Personel Bölümü Hata (#46694) ÖDEME YAZILARINDAKİ İMZA BÖLÜMÜ HK. (#46662) Fatura düzenlerken, aksiyon seçeneinden işlem yapılamadı. (#46619) Canlı ortam sıfırlanması (#46668) Default Ticari Fatura (#46674) Vergi No Gib'e kayıtlı değil uyarısı (#46673) Üretim Emri  (#46646) FATURA KESİMİNDE MUAFİYET KODU AÇILIMI (#46665) Ziraat banka senkranizasyonu çalışmıyor (#46582) İhraç Kayıtlı Yavuzpres Faturaları Üzerinde TL Vergi (#46615)