Yardım Talebi

Müşteri Memnuniyeti

Son 7 gün
Son 30 gün
Son 3 Ay
Son Geri Bildirimler
17 temmuz 2020 EUF2020000000556 nolu  Esbaş Faturası  (#46960) Mail gonderimi (#46953) Şirket ön tanımı (#46932) İngilizce teklifte Türkçe kelime (#46937) ELVA çalışanlarının Vinzo çıktılarını görebilmesi hk. (#46929) varyant seçimi (#46925) Adres hatası (#46924) Satış Siparişi Çıktı düzenleme (#46909) İrsaliye ve fatura listeleri görüntüleme (#46872) İlke AYDEMİR - Banka Ekstreleri excel aktarımı (#46868) Tevkifatlı Fatura Hk. (#46879) Talep Miktarının Listede Görünmesi (#46866) Fatura Hatası (#46856) Müşteri iade ve red faturaları hakkında (#46833) Fatura onaylama işleminde yetkilendirme (#46834) Portal sisteminde kayıtlı bilgilere erişilemiyor (#46600) Müşteri kredibiliteleri (#46731) Ek fatura numaratiği (#46847) Parçalı Sevkiyat Faturaları (#46825) Büyük Defter Rapor Hk. (#46823) Teklif Revizyon Yapısı (#46800) FATURA ONAY SİSTEMİ (#46601) Fatura düzenlenemiyor. (#46603) Bug bildirim (Onarim Faturalandirma) (#46761) Trplus faturadaki logunun değişimi (#46813) Packing List çıktısı (#46824) Commercial Invoice çıktısı üzerinde iyileştirmelere ek  (#46802) Elva Teklif Çıktısına Fligran Eklenmesi (#46784) Test Ortamı Yedek Döndürme (#46795) E-Fatura & E-Arşiv Fatura & E-İhracat Fatura Çıktı (#46563) VKN olmayan kontak için teklifin siparişe dönüştürülememesi (#46782) kişi kayıt bilgi güncellemesi hk. (#46663) Alım Faturası Şablon içe Aktarma (#46708) Çek Ödeme makbuzunda bilgi eksikliği (#46750) Banka Senkranizasyonlarında hata mesajı  (#46762) E-fatura hata başarısız durumları (#46733) Rapor tasarımlarında ürün isimlerinde türkçe veya ingilizce (#46629) Eti Sipariş Onay Formu Düzenleme (#46745) Yetkilendirme Hakkında (#46709) Muhasebe işlemleri (#46701) JetCheckout PayNet aktivasyon (#46691) 2020 Açılışında yevmiye kayıtlarını birleştirme (#46706) Websitesi modülünde fiyat listeleri (#46692) Personel Bölümü Hata (#46694) ÖDEME YAZILARINDAKİ İMZA BÖLÜMÜ HK. (#46662) Fatura düzenlerken, aksiyon seçeneinden işlem yapılamadı. (#46619) Canlı ortam sıfırlanması (#46668) Default Ticari Fatura (#46674) Vergi No Gib'e kayıtlı değil uyarısı (#46673) Üretim Emri  (#46646) FATURA KESİMİNDE MUAFİYET KODU AÇILIMI (#46665) Ziraat banka senkranizasyonu çalışmıyor (#46582) İhraç Kayıtlı Yavuzpres Faturaları Üzerinde TL Vergi (#46615) Müşterilerin sisteme 2 mail adresi kaydetmek ister (#46649) YURTDIŞI FATURA VERGİ NOSU HAKKINDA (#46536) YURTDIŞI FATURALARI VERGİ NO HK. (#46602) Tedarikçi Faturaların Odoo Sisteme Düşmemesi (#46648) Kurumsal Satınalma (#46612) FATURA DÜZENLENEMİYOR (#46644) https://s13-rtm.bulutkobi.io/ (#46639) Rapor Çıktılarında çıktı türünü xlsx olarak değiştirme (#46627) BORDRO Çıktı yazdırma (#46628) İhraç Kayıtlı Vergi yapılandırılması (#46607) Test Ortamı Eşitleme (#46598) Uygulama Eklerken Hata (#46587) Website (#46583) Mal Kabul evrak Alımları (#46586) Banka döviz hareketi gelmiyor. (#46512) personel kayıt işlemlemleri (#46145) Yeni Şirket tanımlama ve İntercompany yapısı (#46183) TAM EKRAN / SATIŞ FATURASI HESAP BİLGİSİ DÜZENLEME (#46553) Bakiye Uzlaştırma (#46554) Müşteri faturaları bölümünde filtreye ürün eklenme talebi (#46532) Yeni teklif formatında varyantların SA fiyatları hk (#46312) Yevmiye Kayıtlarına Onaylanmış Masraf İşlemek (#46517) İrsaliye Üzerinde Firma Bilgisi (#46475) Alım Siparişinde Birim Fiyat Zorunluluğu Hatası (#46502) MS Project - Odoo (#46499) Trplus için e-faturaya geçiş  (#46376) Dil çevirilerinde "Page" çevirisi hakkında (#46498) Satış alanındaki ürün açıklama sütununun genişletilmesi (#46421) Satış ekranını genişletme (#46420) Üretimde Tüketim problemi (#46435) FATURA FORMATI HI (#46433) Jet Mutabakat BA Uyumsuzluğu (#46425) QR Kod - Kare Kod Etkinleştirme (#46326) ödeme yazısı düzeltme talebi (#46396) Satış Faturalarına Muhasebe Onayı Verilmesi (#46392) Satış Kalemleri Ekranı, Bilgiler ve Sütunlar (ACİL) (#46397) Proje kaydı hakkında (#46255) İrsaliye Koçanı - Alan İsimleri (#46386) Satış Temsilcisi Sütunu Ekleme (#46377) Jet mutabakat çalışmıyor (#46367) Otomatik işlemlerde olmayan "Otomatik İşlemler" (#46313) iPara Entegrasyonu (#46345) Teklif Çıktısı Ölçü Birim Çevrimi (#45893) HURDAYA AYIRMA ADIMINDA HATA (#46338) Yeni teklif formatında hatalı hesaplamalar (#46314) Üretim Emri MO/00630 - Yanlış girilen üretim adeti (#46327) E-fatura Bağlantısı Hatası(mal kabul) (#46324)