E-İrsaliye İle
Dijital Dönüşüm

E-İrsaliye ile sevk irsaliyelerinizi dijital ortamda oluşturun, sevkiyat süreçlerinizi ve ticaretinizi hızlandırarak rakiplerinizin bir adım önüne geçin

  Kaynaklarınızı şirketinize rekabet gücü kazandıracak alanlara yönlendirip maliyetinizi düşürün

HEMEN BAŞLAYIN

Neden E-İrsaliye'ye Geçmelisiniz?

Daha Güvenli

Elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanan faturalarınıza gerektiğinde hızla ulaşın

Daha Hızlı

Sevkiyat süreçlerinizi hızlandırarak zaman kazanın, müşterilerinize daha hızlı teslimat yapın

Daha Tasarruflu

Kağıt, baskı, arşivleme, iş gücü ve dağıtım maliyetlerinde tasarruf sağlayın

Çevre Dostu

Kağıt kullanımını azaltın, her yıl binlerce ağacı kurtarın, kağıtsız dijital dönüşüme başlayın

Sıkça Sorulan Sorular

E-İrsaliye Nedir?

E-İrsaliye, kağıt ortamında hazırlanan sevk irsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahip olan, dijital irsaliye belgesidir

E-İrsaliye'yi Kimler Kullanabilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan taslak tebliğ uyarınca, 2019 yılı cirosu 25 Milyon TL ve üzeri mükelleflerin 1 Temmuz 2020 itibariyle E-İrsaliye uygulamasına geçmesi zorunludur. Bu zorunluluğun dışında kalan işletmeler de 487 Sıra Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan usul ve esaslara uygun şekilde, E-İrsaliye düzenleme ve iletmeye yönelik başvuru ve hazırlıklarını tamamlayarak isteğe bağlı olarak E-İrsaliye uygulamasına dahil olabilir

E-İrsaliye Uygulamasına İsteğe Bağlı Dahil Olunduğunda E-Fatura Uygulamasına Da Dahil Olmak Zorunlu Mudur?

Evet, E-İrsaliye uygulamasına gönüllü olarak dahil olunsa bile, öncelikle E-Fatura uygulamasına geçiş zorunludur

E-İrsaliye Kimler İçin Zorunlu?

Brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan E-Fatura mükellefleri

06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellefler

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler

Maden işletme ruhsat sahipleri ve bu kişilerle yaptığı sözleşme ile maden üretenler

Şeker imalatçıları

Demir ve çelik üreticileri, gümrük tarife cetvelinde kodu GTİP72 / GTİP73 olan üreticiler

Gübre takip sistemine kayıtlı kullanıcılar

Komisyoncu veya tüccar olarak sebze meyve ticareti yapanlar

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın

E-İrsaliye'nin Avantajları Nelerdir?

İrsaliyeler elektronik ortama taşındığı için kağıt, baskı, posta ve arşivleme maliyetleri ortadan kalkar

Sevkiyat süreçlerinde hız artar, zamandan tasarruf sağlanır, ticaret ve teslimat hızlanır

İrsaliyeler güvenilir bir şekilde elektronik ortamda saklanır, odalar dolusu klasörlenmiş arşivler ve saklama masraflarına gerek kalmaz

Elektronik ortamdaki anlık ve otomatik veri kaydı ile hata oranı minimuma iner

Evraklarınız, irsaliyeleriniz kaybolmaz, gerektiğinde eski evraklara, irsaliyelere saniyeler içerisinde ulaşılır

Kağıt kullanımı en düşük seviyeye indiği için her yıl binlerce ağaç kesilmekten kurtulur

E-İrsaliye İçin GİB'e Başvuru Yapılması Gerekli Midir?

E-Fatura mükellefi olup özel entegratör altyapısı ile çalışan mükellefler için başvuru işlemleri özel entegratör tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca GİB'e başvuru yapmalarına gerek yoktur. İş ortağımız Foriba, özel entegratör olarak mükellef adına GİB'e E-İrsaliye hesap açma işlemi gönderecektir

Malın Alıcı Tarafından Taşınması / Taşıttırılması Durumunda E-İrsaliye Düzenlenmesi Gerekir Mi?

Evet, sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekir. E-İrsaliye düzenleyen ve alan aynı taraf olabilir

İrsaliye Yanıtı, İade İşlemi İçin Düzenlenmesi Gereken İrsaliyenin Yerine Kullanılabilir Mi?

Hayır. E-İrsaliye yanıtı, iade işlemi için düzenlenecek olan sevk E-İrsaliye'nin  yerine geçmiyor.

E-İrsaliye yanıtı sadece malların teslim alındığının veya hasarlı/eksik malların belirtilmesi için kullanılacak olan elektronik belgedir

Hasarlı/fazla/kabul edilmeyen ürünlerin satıcısına geri gönderimi için yeni sevk E-İrsaliyesi düzenlenmelidir

Taşıma İrsaliyesi E-İrsaliye Kapsamında Olacak Mı?

Hayır. Sadece Sevk İrsaliyesi E-İrsaliye kapsamına dahil edilmiştir

Sevk irsaliyesi, malın alıcıya teslim edilmek üzere taşınması ve taşıttırılması halinde düzenlenir

Taşıma irsaliyesi ise malın alıcıya teslim edilmek üzere ücret karşılığında taşıttırılması halinde düzenlenir

E-İrsaliye Geçişi Sonrasında İrsaliyeli Fatura Düzenlenmeyecek Mi?

E-İrsaliye uygulamasına geçiş sonrasında 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamadan (E-Faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçen belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün olacaktır

Sadece Hizmet Üreten ve Hizmet Satan Firmalar Da E-İrsaliye Uygulamasına Geçmeli Mi?

E-İrsaliye Uygulaması GİB’in yayınlamış olduğu tebliğ kapsamında 01.07.2020 tarihi ile zorunlu bir uygulama olacaktır

E-irsaliye düzenlemiyor olsanız bile, size gelen E-İrsaliye belgelerini alabilmeniz için E-İrsaliye uygulamasına isteğe bağlı olarak dahil olabilirsiniz

Yabancı Firmalara Düzenlenen İrsaliyeler E-İrsaliye Kapsamında Olacak Mı?

Evet. E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerce gerçekleştirilen mal ihracatı işlemlerinde de sevkiyatın başlamasından önce E-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur

E-İrsaliye Gönderilen Bir Firmanın Yanıt Seçenekleri Nelerdir?

Alıcı taraf, E-İrsaliye’yi kabul edebilir, red edebilir (alıcı, malın fiili sevkinden önce), kısmi kabul edebilir ya da yanıt vermeyebilir

E-İrsaliye’ye Sistem Üzerinden Yanıt Verilebilecek Mi?

E-İrsaliye’ye isteğe bağlı olarak sistem üzerinden yanıt verilebilecektir.

E-İrsaliye Yanıt Senaryoları aşağıdaki gibidir;

Kabul : E-İrsaliye, üzerinde bulunan tüm kalemlerle birlikte kabul edilebilir

Kısmi Kabul : E-İrsaliye, kalem bazında Kabul Edilmeyen Miktar, Eksik Miktar veya Fazla Miktar belirtilerek kısmi kabul edilebilir

Red : E-İrsaliye, alıcı tarafından malın fiili sevkinden önce üzerinde bulunan tüm kalemlerle birlikte red edilebilir

Sehven Red : E-İrsaliyenin alıcısı tarafından sehven reddedildiği durumlarda yeni belge numarası ile E-İrsaliye düzenlenmesi gerekir

Yanıt Yok : Sistemsel olarak 7 gün içinde herhangi bir yanıt dönülmemiş ise, E-İrsaliye'de belirtilen malların alıcıları tarafından tam olarak teslim alındığı ve satıcıları tarafından bu malların tamamı için E-Fatura düzenleneceği kabul edilir

E-İrsaliye Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Alıcılara Elektronik Ortamda E-İrsaliye Düzenlenmesi Mümkün Müdür?

E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerce mal sevkleri için uygulamaya başladıkların ayın sonundan itibaren tüm müşterilerine E-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur

Ayrıca malın alıcısının biliniyor olmasıyla birlikte, alıcının E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmadığı durumda da matbu kağıt sevk irsaliyesi yerine elektronik ortamda E-İrsaliye düzenlenecektir

Söz konusu E-İrsaliye doğrudan alıcının bilgilerine göre düzenlenecektir. Bu hallerde düzenlenen E-İrsaliyeler, kullanılan yöntem ya da özel entegratörün sunmuş olduğu sistem dahilinde “3900892152” VKN’li “Gelir İdaresi Başkanlığı E-İrsaliye Sanal Alıcı'sına gönderilecektir

Söz konusu alıcının E-İrsaliye sistemine kayıtlı olmadığı durumlarda düzenlenen E-İrsaliyeler alıcısına sistem içinden iletilmeyecek olup, düzenleyicisi tarafından diğer elektronik ortamlar vasıtasıyla ya da kağıt çıktı verilmek suretiyle teslim edilecektir

E-İrsaliye İçin Neden BulutKOBİ Ürünlerini Tercih Etmeliyim?

E-İrsaliye'ye geçiş adımlarında sizi yalnız bırakmıyoruz, dilerseniz tüm geçiş prosedürlerinizi sizin yerinize biz tamamlıyoruz

BulutKOBİ ürünleri ile, tam otomasyon sayesinde en verimli E-İrsaliye deneyimini yaşarsınız

İhtiyaçlarınız doğrultusunda E-Kontör paketleri alıp, kullandığınız kadar ödersiniz

E-İrsaliye ile ilgili tüm sorularınızda veya problem yaşadığınız konularda ekibimiz yanınızda

E-İrsaliye İle Birlikte Ne Kullanıyorlar?

E-Fatura

Dijital Dönüşümünüzü
Başlatın

E-Arşiv

Tüm Faturalarınızı
Dijitalleştirin

E-Defter

Ticari Defterleriniz
Artık Güvende

Dijital Dönüşüme
Hemen Başlayın

Bugün önemli bir karar verin ve dijital dönüşümünüzü başlatın