E-Defter İle
Dijital Dönüşüm

 E-Defter İle Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinizin kağıt olarak basılması, saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemlerden kurtulun.

   Kaynaklarınızı şirketinize rekabet gücü kazandıracak alanlara yönlendirip maliyetinizi düşürün.

HEMEN BAŞLAYIN

Neden E-Defter'e Geçmelisiniz?

Daha Güvenli

Elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanan defter kayıtlarınıza gerektiğinde hızla ulaşın

Daha Hızlı

Yevmiye Defteri ve Defteri-Kebir hazırlama süreçlerinizi hızlandırarak zaman kazanın

Daha Tasarruflu

İş gücü, noter onayı, baskı, kağıt, kartuş gibi operasyonel maliyetlerde tasarruf sağlayın

Çevre Dostu

Kağıt kullanımını azaltın, her yıl binlerce ağacı kurtarın, kağıtsız dijital dönüşüme başlayın

Sıkça Sorulan Sorular

E-Defter Nedir?

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür

E-Defter'i Kimler Kullanabilir?

Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler E-Defter uygulamasından yararlanabilir

E-Defter Kimler İçin Zorunlu?

E-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin, E-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (izleyen yılı başından itibaren) E-Defter uygulamasına geçmeleri zorunludur

2018 ya da 2019 yılı hasılatı 5 milyon TL’yi geçen mükellefler 01.01.2021'e kadar E-Defter uygulamasına geçişlerini tamamlamak zorundadır

Ayrıca;

Bağımsız denetime tabi olan tüm şirketler

421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre zorunluluk kapsamına giren mükellef grupları

04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar

06.06.02002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar

Daha fazla bilgi için burayı tıklayın

E-Defter'in Avantajları Nelerdir?

Defterler elektronik ortama taşındığı için iş gücü, noter onayı, baskı, kağıt, kartuş ve arşivleme maliyetleri ortadan kalkar

Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir hazırlık süreçlerinde hız artar, zamandan tasarruf sağlanır, işlemler hızlanır

Defterler güvenilir bir şekilde elektronik ortamda saklanır, odalar dolusu klasörlenmiş arşivler ve saklama masraflarına gerek kalmaz

Elektronik ortamdaki anlık ve otomatik veri kaydı ile hata oranı minimuma iner

Evraklarınız, defterleriniz kaybolmaz, gerektiğinde eski evraklara, defterlere saniyeler içerisinde ulaşılır

Kağıt kullanımı en düşük seviyeye indiği için her yıl binlerce ağaç kesilmekten kurtulur

Mali Mühür Nedir?

Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan mali mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir. E-Fatura uygulaması için alınan mali mühür, E-Defter uygulaması için de kullanılabilmektedir

E-İmza ve Mali Mühür Arasındaki Fark Nedir?

E-İmza gerçek kişiye verilmekte olup, kişinin ıslak imzasına karşılık gelmektedir

Mali mühür ise firmaya verilir, firma yetkilisi taahhüdü ile firma için oluşturulur

Zaman Damgası Nedir Kullanımı Zorunlu Mudur?

Zaman damgası, belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlayan araçtır

Elektronik defterlerin zaman damgalı olma zorunluluğu yoktur

E-Defter Beratı Nedir?

Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve GİB Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyadır

E-Fatura Kullanıcısı Olmadan E-Defter Kullanıcısı Olabilir Miyim?

1 Sıra no’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile E-Defter uygulamasının ön koşullarından olan E-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Yani E-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmadan E-Defter uygulamasından yararlanılabilir

E-Defter İçin Neden BulutKOBİ Ürünlerini Tercih Etmeliyim?

E-Defter'e geçiş adımlarında sizi yalnız bırakmıyoruz, dilerseniz tüm geçiş prosedürlerinizi sizin yerinize biz tamamlıyoruz

BulutKOBİ ürünleri ile, tam otomasyon sayesinde en verimli E-Defter deneyimini yaşarsınız

İhtiyaçlarınız doğrultusunda E-Kontör paketleri alıp, kullandığınız kadar ödersiniz

E-Defter ile ilgili tüm sorularınızda veya problem yaşadığınız konularda ekibimiz yanınızda

E-Defter İle Birlikte Ne Kullanıyorlar?

E-Fatura

Dijital Dönüşümünüzü
Başlatın

E-Arşiv

Tüm Faturalarınızı
Dijitalleştirin

E-İrsaliye

Sevkiyat Süreçlerinizi
Dijitalleştirin

Dijital Dönüşüme
Hemen Başlayın

Bugün önemli bir karar verin ve dijital dönüşümünüzü başlatın